Legalisatie mogelijkheden

JuridConsult zorgt voor legalisaties van de Nederlandse documenten voor gebruik in het buitenland.

Documenten welke in een buitenlands land zijn uitgegeven dienen te worden gelegaliseerd om hun geldigheid in een ander land te bevestigen. Legalisatie bevestigt de authenticiteit van de stempels en handtekeningen van geautoriseerde ambtenaren welke een document hebben uitgegeven. Documenten kunnen alleen worden gelegaliseerd in het land waarin ze zijn uitgegeven. Dat wil zeggen, documenten uitgegeven in Nederland kunnen alleen gelegaliseerd worden in Nederland.

Afhankelijk van het documenttype en het land waarin dit document zal worden gebruikt zijn er 3 typen legalisatie:

Apostille: Nederland is onderhevig aan de Haagse Apostille Conventie van 1961, waardoor de documenten die geldig zijn in een land kunnen worden erkend door publieke autoriteiten en andere organisaties van een ander land onder de jurisdictie van de Haagse conventie. Met andere woorden, documenten met een Apostille stempel zullen automatisch als geldig worden erkend in alle landen van de Haagse Conventie.

In Nederland kan een apostille stempel worden verstrekt in het Nederlands, Engels, Frans en Duits. JuridConsult biedt ook Apostille vertalingsdiensten. Het moet niet worden vergeten dat niet alle landen deel uitmaken van de Haagse Conventie. U kunt de lijst met landen welke een apostille stempel erkennen hier vinden.

Legalisatie bij het Miniterie van Buitenlandse Zaken: Nederlandse documenten welke bedoeld zijn voor buitenlands gebruik kunnen worden gelegaliseerd in een van de Ministeries van Nederland (wat ook zal afhangen van het type document). In veel gevallen dienen ministeriële legalisatiedocumenten te worden gelegaliseerd met een apostille stempel voor het certificeren van de authenticiteit van de handtekening van de ambtenaar welke het document heeft getekend, de capaciteit waarin die ambtenaar handelde, en eventueel de identiteit van de zegel of stempel welke het document draagt. De Apostille valideert de inhoud van de documenten niet.

Ambassade / consulaire legalisatie: Anders dan Apostille, wordt Consulaire legalisatie gebruikt voor documenten welke bedoeld zijn voor circulatie in staten welke geen partijen zijn van de Haagse Conventie. Consulaire Legalisatie wordt uitgevoerd in Consulaten (Ambassades) van landen waar gelegaliseerde documenten gebruikt zullen worden.

JuridConsult biedt Consulaire legalisatiediensten welke benodigd zijn voor de authenticatie van de volgende Nederlandse documenten:

Documenten verstrekt door de Gemeente:

  • Geboorteakte;
  • Huwelijksakte / Echtscheidingsakte;
  • Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP);

Documenten verstrekt door  de Kamer van Koophadel:

Documenten verstrekt door de Belastingdienst: Documents issued by educational institutions:

Documenten verstrekt door Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA)

Documenten verstrekt door de onderwijsinstellingen:

Neem, indien een document welke gelegaliseerd dient te worden hierboven niet wordt genoemd, contact met ons op voor meer informatie en legalisatiemogelijkheden.

Neem contact met ons op!

  • Max. bestandsgrootte: 256 MB.

Reviews

[good-reviews cycle=”fader”]

Share This